Bu belge, Bilgi Teknolojileri Kanunu açısından elektronik bir kayıttır ve burada ülkemizde yürürlükte olan kurallar Bilgi Teknolojileri Kanunu ile değiştirilen çeşitli kanunlardaki elektronik kayıtlara ilişkin değiştirilmiş hükümler. kayıt bir bilgisayar sistemi tarafından oluşturulur ve herhangi bir fiziksel veya dijital imza gerektirmez.

Bu belge, www.teknoviral.com sitesine erişim veya kullanım için kuralları ve düzenlemeleri, gizlilik politikasını ve Kullanım Koşullarını yayınlamayı gerektiren 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülüklerine göre yayınlanmaktadır.
‘Www.teknoviral.com’ alan adı (bundan böyle “Web Sitesi” / “teknoloji bloğu” olarak anılacaktır), Turkiye/Gaziantep’te bulunan website merkezimiz bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.

Şirket, bu Web Sitesini, burada belirtilen tüm şartları, koşulları, politikaları ve bildirimleri kabul etmeniz şartıyla size, bu Web Sitesinde bulunan tüm bilgileri, araçları ve hizmetleri içeren kullanıcıya sunmaktadır.
WEB SİTESİNİ KULLANARAK, GÖNDERİYOR VEYA DİĞER AŞAĞIDAKİ BU KULLANIM KOŞULLARINDAKİ TÜM ŞART VE KOŞULLARA SÖZLEŞMENİZİ LÜTFEN DEVAM ETMEDEN ÖNCE KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUNUZ. SÖZLEŞMENİN KABUL ETMESİNİ KABUL ETMİYORSANIZ VEYA İSTEMİYORSANIZ, WEB SİTESİNİ KULLANMAYA VEYA DİĞER HİZMETLERİ KULLANMAYA BAŞLAYAMAZSINIZ.

SİTENİN KULLANIM KOŞULLARI

TeknoViral en son teknoloji, bilim, faydalı teknolojik numaralar, uygulamalar ve geliştirmeler hakkındaki orijinal makaleleri yayınlar. Web sitesinde yayınlanan tüm makale içeriği, aksi belirtilmedikçe, Şirket tarafından açıkça beyan edilmedikçe Şirketin orijinal fikri mülkiyetidir.
Bu hüküm ve koşulların, Şirketin takdirine bağlı olarak ve zaman zaman yürürlükteki yasalara göre gözden geçirilip değişikliğe tabi olduğunu unutmayın. Yaptığınız değişiklikler ile birlikte bağlayıcı olmaya devam edecek tüm bu değişikliklerden haberdar olmak için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeniz önerilir.

Satış ortağı bağlantılarının açıklanması

TeknoViral’de öncelikle ücretsiz uygulamalar ve araçlar hakkında konuşsak da, yararlı ücretli uygulamalar hakkında da yazıyoruz ve bazen Web sitesi bu ürünler için bağlı kuruluş bağlantıları kullanıyor. Bu, TeknoViral’in editöryal bütünlüğünü etkilemez ve sadece okuyucularımıza fayda sağlayacağını bildiğimiz uygulamalar ve ürünler hakkında yazma eğilimindeyiz. Bağlılığımız ve sadakatimiz sadece okuyucularımıza aittir ve sadece en kaliteli ve faydalı, ücretli veya olmayan şeyler hakkında yazıyoruz.

TeknoViral, Web Sitesinde bu tür üçüncü taraf web sitelerine erişmek için kullanabileceğiniz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sağlar. Bu durumda, bu tür üçüncü taraf web sitelerine kendi sorumluluğunuzda erişebileceğinizi ve TekViral’in içeriğe, doğruluğuna, sakıncalığına, güncelliğine, geçerliliğine, telif hakkı uygunluğuna, yasallığına, dürüstlüğüne veya kalitesine karşı hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul edersiniz. herhangi bir zamanda. ŞİRKET SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALZEMELERİ VEYA WEB SİTELERİ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ, ÜRÜNLERİ VEYA ÜÇÜNCÜ HİZMETLERİ İÇİN HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA SORUMLULUĞU SAĞLAMAZ. .

Web örümcekleri, botlar, dizinleyiciler, robotlar, tarayıcılar, biçerdöverler veya herhangi bir otomatik cihaz, program veya algoritma veya bunlara erişmek, elde etmek, Web Sitesinin veya içeriğin herhangi bir bölümünü kopyalayabilir veya izleyebilir ya da herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla materyal, belge veya bilgi elde etmek veya elde etmek için herhangi bir şekilde gezinme yapısını çoğaltmak veya kasıtlı olarak atlatmak veya Web Sitesinin veya herhangi bir içeriğin sunumunu değiştirmek Web Sitesi aracılığıyla kullanıma sunuldu.
Şirketin web sitesi için açık izni olmadan bu Web Sitesini ticari olarak kullanamazsınız. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar Şirket’e aittir.
Bu Web Sitesini veya içeriğini kullanmanız yasaktır: (a) yasa dışı amaçlar için; (b) başkalarının yasa dışı eylemlere katılmasını veya katılmasını istemek; (c) ulusal / eyalet / uluslararası olsun geçerli yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmek; (d) herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya ihlal etmek; (e) herhangi bir kişiyi cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya özürlülüğe dayalı olarak taciz etmek, kötüye kullanmak, hakaret etmek, zarar vermek, iftira etmek, iftira etmek, küçümsemek, korkutmak veya ayrımcılık yapmak; (f) yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek; (g) Web Sitesinin işlevselliğini veya çalışmasını etkilemek için kullanılabilecek kötü amaçlı programları / virüsleri veya benzer herhangi bir kodu yüklemek veya iletmek / bireysel kişileri veya kuruluşları gizlice izlemek; (h) müstehcen veya ahlaksız amaçlarla;

Şirket, herhangi bir kullanıcının yasaklanmış kullanım koşullarını ihlal etmesi durumunda yukarıdaki işlemlerden herhangi birini bildirme hakkını saklı tutar.

Garantilerin ve Sorumluluğun Reddi

8.1 Şirket, Web Sitesinin veya Web Sitesinin herhangi bir özelliğinin hatasız veya kesintisiz olacağını veya herhangi bir hatanın düzeltileceğini veya bu Web Sitesini kullanımınızın belirli sonuçlar sağlayacağını temsil etmez. Bu Web Sitesi ve içeriği, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme veya doğruluk gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın “olduğu gibi” esasıyla sağlanır.

8.2 Şirket herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve virüsün veya bilgisayar ekipmanınızı, yazılımınızı, verilerinizi veya diğer mülklere erişiminiz, kullanımınız veya göz atmanız nedeniyle diğer mülkleri etkileyebilecek diğer zararlı yazılım / kod türlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz. Web sitesi veya web sitesinden herhangi bir materyal, metin, resim, video veya ses indirmeniz. Bu Web sitesinde sunulan bilgiler doğru, doğru, tam veya güncel değilse Şirket sorumlu değildir. Bu Web sitesindeki materyaller sadece genel bilgi amaçlıdır ve birincil, daha doğru, eksiksiz veya zamanında bilgi kaynaklarına danışmadan karar vermek için tek temel olarak kullanılmamalıdır. Buradaki hiçbir şey oluşturur veya oluşturmaz, herhangi bir tür tavsiyeye uymak ve uymamak sizin sorumluluğunuzdadır.

8.3 Bu Web Sitesinin içeriğinin, tartışılan / yayınlanan konularla ilgili tarihsel bilgiler içerebileceği bildirilir. Bu tür bilgiler güncel olmayabilir, sadece referans amaçlı sağlanmıştır. Şirket, bu Web Sitesinin içeriğini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar ancak yükümlülüğü yoktur. Web sitesinde bu tür değişiklikler olup olmadığını kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

8.4 Şirket hiçbir durumda, ebeveynleri, iştirakleri, bağlı ortaklıkları, hizmet sağlayıcıları, lisans verenleri veya memurları, direktörleri, çalışanları, hissedarları, stajyerleri, tedarikçileri veya her birinin acenteleri, herhangi bir yaralanma, kayıp, talep, Herhangi bir doğrudan, özel, arızi, dolaylı, örnek niteliğinde, cezai veya sonuçta ortaya çıkan zarar, kar kaybı, gelir kaybı, tasarruf, veri kaybı, değiştirme maliyetleri veya benzeri zararlar dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü zarar bu tür zararların ve sorumluluk teorisinin, bu Web Sitesinin kullanımından veya performansından ya da bu Web sitesine göz atmanızdan veya bu Web Sitesindeki üçüncü taraf bağlantıları aracılığıyla diğer web sitelerine yönlendirilmenizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkma olasılığı.

TeknoViral’te materyal / yayınlanmış içeriğimize sürekli ve kesintisiz erişim sağlamak için elimizden geleni yapsak da, zaman zaman teknik aksaklıkların / bakım sorunlarının muhtemel varlığı nedeniyle Web Sitesinin her zaman çalışacağını garanti etmiyoruz.

Eğer, kullanıcı, çoğunluk yaşının altında yani. on sekiz yaşın altında (reşit olmayanlar), durum Web Sitesindeki herhangi bir içeriğe abone olmadan önce veya Web Sitesindeki herhangi bir tartışma forumuna katılmadan önce olabileceğinden ebeveyninizden / vasinizden açık izin almanız gerekir. Önemli olarak, hiçbir koşulda / ebeveyninizin / velinizin kişisel bilgilerini / kimliğini / e-posta kimliğini / iletişim bilgilerini hiçbir koşulda Web Sitesinde açıklamayın

TeknoViral’in Telif Hakkı Politikası

TeknoViral’de yayınlanan tüm içerikteki (metin, ses, video veya grafik görüntüler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm telif hakkı ve fikri mülkiyet hakları yalnızca TeknoViral’e aittir. Bu konuda Şirket’in açık yazılı izni dışında, Rehberlik Teknolojisinde yayınlanan herhangi bir içerik üzerinde kredi kullanma / değiştirme / kopyalama / çoğaltma / talep etme izniniz yoktur. Ayrıca, Web Sitesinin bu kullanım şartlarının bu şartını ihlal etmenizin, Şirketin telif hakkını ve diğer mülkiyet haklarını ihlal etmenizle sonuçlanacağını ve sizi hukuki, cezai veya diğer yasal işlemlerden sorumlu tutacağını açıkça belirtiyoruz.

Şirket, Web Sitesinde görünen içeriğin üçüncü taraf kullanımına uygunluğu konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve yalnızca Şirketin telif hakkı sahibi olduğu içerikle lisans verir. Yukarıda belirtilen politika, Teknoviral’in RSS Feed’i ve teknoviral’in içerik yayınladığı diğer tüm ortamlar için de geçerlidir.
Gizlilik Politikası

TeknoViral olarak kişisel bilgilerinizin gizliliğinin önemli olduğunun farkındayız. Bu Kullanım Koşullarını kabul ederek, kişisel bilgilerinizin (varsa), bu Gizlilik Politikasının şartlarına ve amaçlarına uygun olarak teknoviral tarafından kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Aşağıda, teknoviral’i kullandığınızda ve ziyaret ettiğinizde Şirketin ne tür kişisel bilgiler aldığı ve topladığı ve Şirket’te bilgilerinizi nasıl koruduğumuz hakkında bilgiler bulunmaktadır. Kişisel bilgilerinizi asla üçüncü şahıslara satmayız.

12.1 Günlük Dosyaları

Diğer birçok web sitesinde olduğu gibi, günlük dosyalarında bulunan verileri toplarız ve kullanırız. Günlük dosyalarındaki bilgiler, IP (internet protokolü) adresinizi, ISS’nizi (ttnet veya superonline gibi internet servis sağlayıcısı), sitemizi ziyaret ettiğinizde kullandığınız tarayıcıyı (Internet Explorer veya Firefox gibi) içerir. teknoviral’i ve Web Sitesinde hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi ziyaret etti.

12.2 Çerezler ve Web İşaretçileri

TeknoViral, Web Sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel tercihleriniz gibi bilgileri saklamak için çerezleri kullanır. Bu, ziyaretinizde yalnızca bir kez pop-up gösterilmesini veya forumlar gibi bazı özelliklerimize giriş yapabilmenizi içerebilir.

12.3 Üçüncü Taraf Reklamları: TeknoViral, kendisini desteklemek için üçüncü taraf reklamlarını da kullanır. Bu reklamverenlerden bazıları, Web sitesinde reklam yaparken çerezler ve web işaretçileri gibi teknolojiyi kullanabilir; bu reklamverenler (Google AdSense programı aracılığıyla Google gibi) IP adresiniz, İSS’niz, kullandığınız tarayıcı da dahil olmak üzere bilgileri gönderir sitemizi ve bazı durumlarda Flash yüklü olup olmadığını ziyaret edin. Bu genellikle coğrafi hedefleme amacıyla (örneğin New York’taki bir kişiye New York emlak reklamları gösterme) veya ziyaret edilen belirli sitelere dayalı belirli reklamları gösterme (pişirme sitelerini sık sık ziyaret eden birine pişirme reklamları gösterme gibi) için kullanılır. Bu davranışsal reklamcılık uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bu tür reklamları devre dışı bırakmak için networkadvertising.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca, ilgili mevzuata uygun olmasını sağlamak da dahil olmak üzere, web sitesinde reklamverenlerin içeriğinden yalnızca reklamverenlerin sorumlu olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Şirket, bunlarla ilgili herhangi bir hata, ihmal veya yanlışlık da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, reklam malzemelerinin içeriği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

12.4 Üçüncü taraf fikri mülkiyeti için lisans yok: TeknoViral’de üçüncü şahıslar tarafından sahip olunan veya kullanılmayan birtakım özel logolar, hizmet markaları, marka adları, ticari adlar ve ticari markalar olabilir. Şirket, bu Web Sitesinde göstererek size bu tescilli logoları, hizmet markalarını veya ticari markaları kullanma lisansı vermez. Bu tür içeriğin yetkisiz kullanımı telif hakkı yasalarını, ticari marka yasalarını, gizlilik ve tanıtım yasalarını ve medeni ve ceza kanunlarını ihlal edebilir.
Bu Web Sitesinde aksi belirtilmedikçe ve bu Web Sitesinde görüntülenen diğer şirketlerin logoları, ticari markaları, hizmet markaları, marka adları ve ticari adları hariç, tüm ticari markalar, logolar, marka adı, telif hakkı, hizmet markaları ve ticari adlar Şirketimiz, Şirketin tek ve münhasır mülkiyetindedir.

12.5 DoubleClick DART çerezleri

TeknoViral’de, Google’a DoubleClick aracılığıyla reklam sunumu için DART çerezlerini de kullanabiliriz. Bu, web’e göz atarken bilgisayarınıza bir çerez yerleştirir ve DoubleClick reklamlarını (bazı Google AdSense reklamları dahil) içeren bir siteyi ziyaret eder. Bu çerez size ve ilgi alanlarınıza özgü reklamlar sunmak için kullanılır (“ilgi alanına dayalı hedefleme”). Sunulan reklamlar, önceki göz atma geçmişinize göre hedeflenecektir (Örneğin, Las Vegas’ı ziyaret etme ile ilgili siteleri görüntülüyorsanız, hokeyle ilgili bir site gibi alakalı olmayan bir siteyi görüntülerken Las Vegas otel reklamlarını görebilirsiniz) . DART “kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler” kullanır. Sizin adınız, e-posta adresiniz, fiziksel adresiniz, telefon numaranız, sosyal güvenlik numaralarınız, banka hesap numaralarınız veya kredi kartı numaralarınız gibi sizinle ilgili kişisel bilgileri izlemez.

Tarayıcı ayarlarınızda veya Norton Internet Security gibi programlardaki tercihleri ​​yöneterek çerezlerimizi veya üçüncü taraf çerezlerimizi devre dışı bırakmayı veya seçerek kapatmayı seçebilirsiniz. Ancak bu, sitemizle ve diğer web siteleriyle nasıl etkileşimde bulunabileceğinizi etkileyebilir. Bu, forumlara veya hesaplara giriş yapma gibi hizmetlere veya programlara giriş yapamamayı içerebilir.
Çerezleri silmek, kalıcı olarak herhangi bir reklamcılık programından çıkmış olduğunuz anlamına gelmez. Çerezlere izin vermeyen ayarlarınız olmadığı sürece, reklamları çalıştıran bir siteyi bir sonraki ziyaretinizde yeni bir çerez eklenir.

Bülten Aboneliği: TeknoViral’in bültenlerine abone olmayı ve kişisel e-posta kimliklerinize teslim edilmesini seçebilirsiniz. Bu haber bültenlerine abone olmak için, Rehberliğe Tech’e örneğin aboneliğe başlamak için ad, e-posta kimliği gibi kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Bununla birlikte, herhangi bir zamanda, e-posta kimliğinize gönderilen bültende belirtilen seçeneğe tıklayarak bu abonelikten çekilmeyi seçebilirsiniz ve Rehberlik Tekniği ile sizin aranızda bu konuda daha fazla yazışma olmaz.

TeknoViral, okuyucularının / abonelerinin / ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini güncellemelerine / değiştirmelerine / silmelerine izin verir ve bununla ilgili taleplere TeknoViral’in en iyi şekilde TeknoViral’in becerisine en iyi şekilde cevap verilecektir. Bu tür talepler lütfen aşağıdaki e-posta adresine gönderilebilir: destek@teknoviral.com

Birleştirme veya satın alma olasılığı: TeknoViral kullanıcıları / ziyaretçileri, duruma göre, kullanıcı davranışı / kullanıcıların kişisel bilgileri (eğer sağlanmışsa) hakkında toplanan herhangi bir bilginin, TeknoViral’in edinen / elde edilen bir kuruluşa aktarılması gerektiğini bildirir. Kullanıcılar tarafından), TeknoViral başka bir şirketle satın alınırsa / birleştirilirse.

Yorum politikası

TeknoViral ile ilgili yorumları yararlı ve ilginç hale getirmek için yorum kullanıcıları için aşağıdaki yönergeler belirlenmiştir:

Tehdit edici, taciz edici, küçük düşürücü veya iftira niteliğinde materyaller yayınlamayın.

Kasten yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmayın.

Herhangi bir ürün veya hizmeti satmayı veya satın almayı teklif etmeyin.

Telif hakkını ihlal eden materyal göndermeyin.

Gizli veya hassas ya da başka bir şekilde yasalara aykırı olduğunu bildiğiniz bilgileri yayınlamayın.

Web sitesinde, yorumun yayınlandığı makaleyle ilgili tüm yorumları saklayın.
TeknoViral, yorumlarda yayınlanan bilgiler için sorumluluk kabul etmez. TeknoViral, uygunsuz bulduğu veya yorum politikasına uymadığı takdirde herhangi bir yorumu silme hakkını da saklı tutar.

Geçerli Kanun

Bu terimlerin tamamı, ülkemizdeki Kanun ve ilgili tüm kuralları, yönetmelikleri, talimatları, emirleri ve bildirimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamakla. Bu şartlar altında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın yargı yeri Turkiye / Gaziantep’tir.

Tazminat

Şirket ve ana ortakları, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, ortakları, memurları, direktörleri, acenteleri, yüklenicileri, lisans verenleri, servis sağlayıcıları, sanatçıları, alt yüklenicileri, tedarikçileri, stajyerleri ve çalışanlarını, herhangi bir talep veya talepten zararsız olarak tazmin etmeyi, savunmayı ve korumayı kabul edersiniz. , bu Kullanım Koşullarını veya Web Sitesini kullanırken üçüncü bir tarafın haklarını ya da herhangi bir yasaya aykırı olarak uyguladığınız şartları veya ihlalleri nedeniyle herhangi bir üçüncü tarafça yapılan makul avukat ücretleri dahil .

Bölünebilirlik

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün herhangi bir yargı alanında yasa dışı, geçersiz, yasaklanmış veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu hükümler, bu Kullanım Koşullarının veya bu hükümlerin aynı veya başka herhangi bir yargı alanındaki geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkileyen.

Sonlandırma

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitesini değiştirebilir veya durdurabilir ya da hesabınızı / bu Web Sitesine erişiminizi, herhangi bir nedenle, size bildirimde bulunmaksızın veya size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yükümlülük olmaksızın değiştirebilir veya feshedebilir.

Bize Ulaşın

Bu Sözleşme veya Site ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz için bizimle iletişime geçmek için lütfen destek@teknoviral.com adresinden bize yazın.